Contributie

Het contributiebedrag bedraagt per kwartaal:
€ 46,50

In principe dient door het nieuwe lid of zijn vertegenwoordiger een incasso-machtiging aan ACV te worden afgegeven, zodat automatische incasso kan plaatsvinden. Bij niet-automatische betaling wordt de contributie per kwartaal verhoogd met € 1,50.

Naast de contributie zijn er nog twee acties waar rekening mee gehouden dient te worden bij het lid worden van ACV Zaalvoetbal; de banketstavenactie en de Grote Clubactie.

Banketstavenactie

Hoewel er bij de banketstavenactie een vrijwillige afname bestaat is er tijdens een algemene ledenvergadering besloten dat leden die geen banketstaven afnemen een tientje doneren aan de clubkas.

 Grote Clubactie

Daarnaast heeft de Algemene Ledenvergadering besloten dat, om extra geld voor de jeugdafdeling beschikbaar te krijgen, per gezin een verplichte afname van 5 loten voor de Grote Club Actie ingevoerd wordt. Dit is met ingang van het seizoen 2010-2011 het geval. Men mag zelf bepalen of men deze loten zelf houdt, of probeert door te verkopen.

De afschrijving voor deze 5 loten wordt gedaan in het 4e kwartaal.