Aanmelden

Aanmelden kan elke maandagavond vanaf 19.00 uur in de kantine van ACV. Ledenadministrateur Menno Wapstra houdt hier zitting en schrijft nieuwe leden in. De ACV kantine is gevestigd op het Univé sportpark, de thuisbasis van het veldvoetbal van ACV. Het adres van het sportcomplex is Kortbossen 1.

Meetrainen

Wil je eerst een keer meetrainen voordat je besluit lid te worden? Dat kan. Je mag maximaal twee keer meetrainen voordat we van je vragen lid te worden. De trainingen vinden elke donderdagavond plaats in de Marsdijkhal en beginnen om 20.00 uur.

Afmelden

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministrateur. Over het kwartaal waarin het lidmaatschap wordt opgezegd, dient nog contributie betaald te worden.

Stilzwijgende afzegging door niet komen opdagen voor trainingen en wedstrijden, of afzeggingen via bijvoorbeeld een teamgenoot wordt niet geaccepteerd, en de verplichting tot betaling van contributie wordt hierdoor niet beëindigd.